ivalojoki-travellers.fi

Afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 10 | WCED ePortal

1 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10 PUNTE: 80 TYD: 1.5 UUR DATUM: MEI/JUNIE 2012 EKSAMINATOR: A. JACOBS INSTRUKSIES: Lees die volgende instruksies / opdragte noukeurig deur voordat jy die vraestel beantwoord. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings (7 bladsye). AFDELING A: Leesbegrip (30 punte) AFDELING B: Opsomming (10 punte) AFDELING C: Taal
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 NOVEMBER-EKSAMEN 2014 VRAESTEL 1 Bladsy 2 van 13 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. AFDELING A: LEESBEGRIP (30 PUNTE) AFDELING B: OPSOMMING (10 PUNTE) AFDELING C: TAAL (40 PUNTE) 2. Beantwoord AL die vrae. 3. Begin elke afdeling op n NUWE bladsy. 4.
Vtaestel 1 Afrikaans Eat Graad 10 - Joomlaxe.com

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL: ONDERWYSERGIDS 2 INHOUDSOPGAWE AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Item Beskrywing LU’s Tyd (min) Punte Bl. Inleiding 2 TAAK 1 Kontekstualisering Aktiwiteit 1.1: Klasgesprek en groepbesprekings 1, 2 20 --- 4 TAAK 2 Aktiwiteit 2.1: Luisterbegrip 1, 2 30 15 7
Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 1 | WCED ePortal

1 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10 PUNTE: 80 TYD: 1.5 UUR DATUM: MEI/JUNIE 2012 EKSAMINATOR: A. JACOBS INSTRUKSIES: Lees die volgende instruksies / opdragte noukeurig deur voordat jy die vraestel beantwoord.
Graad 10 - Afrikaans-Afrikaans

Afrikaans Eerste Addisionele Taal V3 Page | 1 Blaai om asseblief NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT-EKSAMEN AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3 NOVEMBER 2015 GRAAD 10 PUNTE: 100 TYD: 2 ½ UUR Hierdie vraestel bestaan uit 09 bladsye.
Afrikaans Eerste Addisionele Taal (EAT) - Afterskul

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
Afrikaans Eerste Addisionele Taal/VS1 DoE/November 2006 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3 AFDELING A: LEESBEGRIP VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL, ADVERTENSIE EN STROKIESPRENT Lees die onderstaande tydskrifartikel aandagtig deur en beantwoord die daarop-volgende vrae. DANS VERTEL N STORIE 1. 2. 3. 4.
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE-EKSAMEN 2016

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
afrikaans eerste addisionele taal. vraestel . 1. graad 10. junie 2018. punte: 8. 0. tyd: 2 uur. moderator: i wilmans. hierdie vraestel bestaan uit . 1. 3. bladsye
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

Afrikaans Eerste Addisionele Taal/VS1 DoE/November 2006 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief 3 AFDELING A: LEESBEGRIP VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL, ADVERTENSIE EN STROKIESPRENT Lees die onderstaande tydskrifartikel aandagtig deur en beantwoord die daarop-volgende vrae. DANS VERTEL N STORIE 1. 2. 3. 4.
NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 10

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
Afrikaans Eerste Addisionele Taal vir Graad 1 dien as aanvulling van Afrikaans Huistaal. Die klem is om n tweede taal aan te leer deur middel van liedjies, rympies en …
Eksamens - thutong.doe.gov.za

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 10. Assessment. Notices/Events. Planning. Policies & Guidelines. Recovery. Resources. Christopher Banda . DCES: Afrikaans . Afrikaans Eerste Addisonele Taal handel oor die gebruik van Afrikaans in werklikheidsgetroue situasies. Die klem val op die vaardighede luister en praat, lees en kyk asook skryf en
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL V3 - Best Education

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 11 JUNIE 2019 PUNTE: 80 TYD: 2 UUR . AFRIKAANS EAT GRAAD 11 VRAESTEL 1 JUNIE 2019 Bladsy 2 van 14 AFDELING A: LEESBEGRIP Teks A: ’n Hart wat wil sorg en wil help VRAAG 1 Bestudeer die teks. Beantwoord die vrae net in volsinne waar dit so versoek word. ’n Hart wat wil sorg en wil help
Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 10 | WCED ePortal

GDO JOHANNESBURG GROEP AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL GRAAD 10 NOVEMBER 2011 VRAESTEL 1 Afdeling C: Taalvaardigheid Lees elke keer die instruksies en doen net wat gevra word. Vraag 4 Die vrae wat volg is almal op die volgende advertensie gebasseer: 4.1.
Johannesburg Cluster Common Examination Vraestel 1

afrikaans eerste addisionele taal graad 10 vraestel 1
PARKTOWN BOYS’ HIGH SCHOOL AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL JUNIE-EKSAMEN 2016 VRAESTEL 1 Bladsy 4 van 17 ‘N MICHELIN-STER VIR JAN-HENDRIK 1. ’n Suid-Afrikaanse sjef en eienaar van die restaurant JAN in Nice, Frankryk, beweeg nou in dieselfde kringe as wêreldbekende sjefs soos Gordon Ramsey.
AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL VRAESTEL 1 GRAAD 10

Afrikaans Eerste Addisionele Taal : Grade 10. Assessment. Notices/Events. Planning. Policies & Guidelines. Recovery. Resources. Christopher Banda . DCES: Afrikaans . Afrikaans Eerste Addisonele Taal handel oor die gebruik van Afrikaans in werklikheidsgetroue situasies. Die klem val op die vaardighede luister en praat, lees en kyk asook skryf enKirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160

OK

Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

|

Vastaa

Hei!

ILMOITUS