ivalojoki-travellers.fi

Afrikaans huistaal graad 12 vraestel 1GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 LOK 2017 Graad 10, 11 & 12 Afrikaans Tweede Addisionele Taal Wenke vir Vraestel 2 (Skryfwerk) Hierdie PowerPoint-aanbieding wat by die 2017 LOK-simposium gelewer is, bevat wenke oor die onderrig Select rating Give it 1/5 Give it 2/5 Give it 3/5 Give it 4/5 Give it 5/5GRAAD 12 - education.gov.za Hierdie vraestel bestaan uit 12 bladsye. AFRIKAANS HUISTAAL V1 NOVEMBER 2016 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans Huistaal/V1 2 DBE/November 2016 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10)GRAAD 12 - Department of Basic Education NASIENRIGLYNE SEPTEMBER 2018 VRAESTEL 2 AFRIKAANS HUISTAAL.pdf Size : 472.782 Kb AFRIKAANS HT VS PROVINSIALE VRAESTEL 1 GRAAD 12 JUNIE 2018.pdf Size : 861.973 Kb Type : pdf Afrikaans HT VS Provinsiale Vraestel 2 Graad 12 Junie 2018.pdf Size : 274.923 Kb Type : pdf AFRIKAANS HT VS PROVINSIALE VRAESTEL 3 GRAAD 12 JUNIE 2018.pdf Size : 354.369WKOD Distrikte Graad 12 Afrikaans Huistaal Vraestel 1 GRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Vraestel 1 DATUM: 05 JUNIE 2017 Punte: 80 Tyd: 2 ure Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye . AFRIKAANS EAT GR. 12 VRAESTEL 1 JUNIE 2017 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. AFDELING A: LEESBEGRIP (30 PUNTE)taalarsenaal afrikaans huistaal graad 12 vraestel 1 GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans Huistaal/V1 2 DBE/November 2016 NSS – Memorandum Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief. • Indien die kandidaat woorde uit ’n ander taal gebruik as die taal waarin die vraestel verskyn, word die vreemde woordegeïgnoreer. Indien die antwoord sonder die vreemdeAFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 12 VRAESTEL 1 … afrikaans huistaal graad 12 vraestel 1 AFRIKAANS HUISTAAL GRAAD 12 VRAESTEL 1 VOORBEREIDENDE EKSAMEN 2014 3 Blaai om, asb. AFDELING A: LEESBEGRIP VRAAG 1 Lees en kyk na die tekste hieronder en beantwoord die vrae wat daarna volg. TEKS A: RUBRIEK - SWART OP WIT …Eksamens - thutong.doe.gov.za AFRIKAANS HUISTAAL V3 NOVEMBER 2017 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12 . Afrikaans Huistaal/V3 2 DBE/November 2017 NSS Kopiereg voorbehou Blaai om asseblief . INSTRUKSIES EN INLIGTING . 1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: AFDELING A: Opstel (50) AFDELING B: Langer Transaksionele Tekste (2 x 25) (50) 2. Beantwoord EENGRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Vraestel 1 GRAAD 12 AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL Vraestel 1 DATUM: 05 JUNIE 2017 Punte: 80 Tyd: 2 ure Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye . AFRIKAANS EAT GR. 12 VRAESTEL 1 JUNIE 2017 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings. AFDELING A: LEESBEGRIP (30 PUNTE)Graad 12 Afrikaans: Huistaal - Ander - Vorige vraestelle Afrikaans Huistaal/ V 1 NASIENRIGLYNE Graad 12 Junie 2018 . Bladsy . 1. van . 4. AFRIKAANS HUISTAALGRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 1 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRHL.1 AFRIKAANS HUISTAAL V1 NOVEMBER 2009 PUNTE: 70 TYD: 2 uur Hierdie vraestel bestaan uit 13 bladsye. OGGENDSESSIE. 2 Afrikaans Huistaal/V1 2 INSTRUKSIES EN INLIGTING 1. Hierdie vraestel bestaan uit DRIE afdelings: AFDELING A: Leesbegrip (30) AFDELING B: Opsomming (10) AFDELING C: Taal (30) 2. Lees ALLE instruksies …GRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 AFRIKAANS HUISTAAL V3 NOVEMBER 2019 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 GRAAD 12. Afrikaans Huistaal/V3 2 DBE/November 2019 NSS 1. Hierdie vraestel bestaan uit TWEE afdelings: AFDELING A: Opstel (50) AFDELING B: Langer Transaksionele Tekste (2 x 25) (50) 2. Beantwoord EEN vraag in AFDELING A en TWEE vrae in AFDELING B. 3. Skryf in dieGRAAD 12 NASIONALE SENIOR SERTIFIKAAT GRAAD 12 afrikaans huistaal graad 12 vraestel 1 Graad 12 Afrikaans (HT) – HersieningVorige vraestelle & memos met dank aan Graad 12 Afrikaans: Huistaal - Ander - Vorige vraestelle & memos . Tuis; Grade; Graad 12 ; Afrikaans ; Huistaal ; Ander ; Dbo Vorige Vraestelle ; Vorige Vraestelle & Memos ; Feb/Mar 2016 Vraestel 1 (werkblad) Feb/Mar 2016 Vraestel 1 (memo) Feb/Mar 2016 Vraestel 2


Kirjoita uusi kommentti: (Napsauta tästä)

123kotisivu.fi
merkkiä jäljellä: 160

OK

Lähetetään.
Katso kaikki kommentit

|

Vastaa

Hei!

ILMOITUS